map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

14 พฤศจิกายน 2560 - ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อ 15 พ.ย. 2560 เปิดอ่าน 757 ครั้ง