โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

14 พฤศจิกายน 2560 - ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560 , เปิดอ่าน 302 ครั้ง