โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม ไอเมค

เมื่อวันที่ 01 พ.ย. 2564 , เปิดอ่าน 71 ครั้ง

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 

นายวันชัย จงสุทธาณามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมาย นายณรงค์ศักดิ์  เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย  เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม ไอเมค (iMAKE) เพื่อพัฒนา VR ให้เด็กไทย ในยุค New normal