โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ร่วมประชุมวางแผนแนวทางการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของสาธิตจุฬาฯ

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2564 , เปิดอ่าน 68 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 

นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูระดับชั้นอนุบาล 3 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-3 ร่วมประชุมวางแผนแนวทางการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของสาธิตจุฬาฯ  ณ ห้องประชุมดอกชบา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น