โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ต้อนรับนางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2564 , เปิดอ่าน 70 ครั้ง

วันที่ 25  ตุลาคม 2564

นางนงค์ลักษณ์   ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับนางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย และนางสาววรรณพัชร จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ได้มานิเทศ เยี่ยมเยือน และติดตามการจัดการศึกษาและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น