โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

5 พฤศจิกายน 2560 - การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ 06 พ.ย. 2560 , เปิดอ่าน 257 ครั้ง

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย