โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ณ อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า นานาชาติ เชียงราย (อาคารGMS)

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2564 , เปิดอ่าน 91 ครั้ง

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 

โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น. นำนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19  ณ อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า นานาชาติ เชียงราย (อาคารGMS)