โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

วันที่ 22 ตุลาคม 2564ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เข่าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2564 , เปิดอ่าน 43 ครั้ง