โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

กิจกรรม Science & Math for kids

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2564 , เปิดอ่าน 59 ครั้ง

วันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ระดับปฐมวัย จัด กิจกรรม Science & Math for kids  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมีทักษะพื้นฐาน ประสบการณ์ ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน