โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ที่ได้มาพบปะกับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรฯ เนื่องในโอกาสวาระการเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2564 , เปิดอ่าน 45 ครั้ง

วันที่ 17 กันยายน  ๒๕๖๔

นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากร  ต้อนรับ นายธีระวัฒน์  สงวนพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ที่ได้มาพบปะกับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรฯ เนื่องในโอกาสวาระการเกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งกล่าวแสดงความรู้สึกและให้แนวคิดในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของข้าราชการครู  และได้มอบของที่ระลึกให้แก่คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร  ณ ห้องประชุม อาคาร3 โรงเรียนเทศบาล ๗  ฝั่งหมิ่น