โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเฌนิศา ครุฑเงิน

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2564 , เปิดอ่าน 64 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเฌนิศา  ครุฑเงิน ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย   "สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐ "จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา