โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยกองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site แบบแบ่ง 2 กลุ่มสลับวันมาเรียน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2564 , เปิดอ่าน 67 ครั้ง