โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ร่วมประกวดโครงการสร้างสื่อนวัฒกรรมสมัยใหม่

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2564 , เปิดอ่าน 58 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นเข้าร่วมการประกวดโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่ Learning Innovation  จัดโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  โดยโรงเรียนเทศบาล๗ ฝั่งหมิ่น 

ได้ส่งเข้าประกวด  2ทีม  

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2  

และ รางวัลชมเชยอันดับ1