โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

การประเมินผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครู ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2564 , เปิดอ่าน 76 ครั้ง

วันที่ 14 สิงหาคม  2564 นางผ่องพรรณ ปินตาแสน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เป็นประธานในการประเมินผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครู ประจำปีการศึกษา 2564