โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2564 , เปิดอ่าน 397 ครั้ง

วันที่ 23  กรกฎาคม  2564 

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายภาธร รังษีกุลพิพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยรองผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ร่วมกับสำนักการศึกษา และ กองสวัสดิการสังคม  ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดฝั่งหมิ่น  ตำบลริมกก อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย