โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเทศบาล๗ ฝั่งหมิ่น ต้อนรับศึกษานิเทศก์ หัวหน้าฝ่าย จากสำนักการศึกษา ในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID-19

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2564 , เปิดอ่าน 452 ครั้ง