โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของครูจ้างตามภารกิจและครูอัตราจ้างโรงเรียนเทศบาล๗ ฝั่งหมิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ 01 มิ.ย. 2564 , เปิดอ่าน 71 ครั้ง

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางผ่องพรรณ. ปินตาแสน. ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น. เป็นประธานการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของครูจ้างตามภารกิจและครูอัตราจ้างโรงเรียนเทศบาล๗ ฝั่งหมิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อนำผลจากการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น