โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

วันที่ ๘. เมษายน ๒๕๖๔. กิจกรรมProject Approach to Smart Learning

เมื่อวันที่ 09 เม.ย. 2564 , เปิดอ่าน 228 ครั้ง

วันที่ ๘. เมษายน ๒๕๖๔
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นระดับปฐมวัยจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะการคิด การสื่อสาร
การเรียนรู้ การทำงานและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
กิจกรรมProject Approach to Smart Learning
อ.1/1 A ant มด
อ1/2 ใบไม้สีเขียว ใบเรียว ใบมน
อ2/1 Mushrooms story
อ.2/2 กล้วย มหัศจรรย์ Wonderful banana
อ.3/1 E egg project
อ3/2 Lemon & Lime