โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

วันที่๕. เมษายน. ๒๕๖๔. โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น. จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6. ปีการศึกษา2563

เมื่อวันที่ 06 เม.ย. 2564 , เปิดอ่าน 228 ครั้ง

วันที่๕. เมษายน. ๒๕๖๔. โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น. จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6. ปีการศึกษา2563. เพื่อเสริมสร้างความรักความผูกพันระหว่างพี่&น้อง นักเรียน ครู โรงเรียนเทศบาล7ฝั่งหมิ่น