โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นางผ่องพรรณ. ปินตาแสน. ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น. เป็นประธานในการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครู

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2564 , เปิดอ่าน 147 ครั้ง