โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

วันที่ ๑๗. มีนาคม ๒๕๖๔ นายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสนาม สอบการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) RT ของโรงเรียนเทศบาล๗ ฝั่งหมิ่น

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2564 , เปิดอ่าน 263 ครั้ง