โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและความสำคัญของเด็ก เนื่องในวันเด็ก

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2564 , เปิดอ่าน 28 ครั้ง