โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก ๙ วัด และพิธีตักบาตรดอกไม้ ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563 , เปิดอ่าน 54 ครั้ง