โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จัดกิจกรรม วัน Christmas เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้วัฒนธรรมเทศกาลของเจ้าของภาษา และสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาภา

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2563 , เปิดอ่าน 96 ครั้ง