โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร จากเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ที่มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหม

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 , เปิดอ่าน 68 ครั้ง