โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

17 สิงหาคม 2560 - โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2560 , เปิดอ่าน 231 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน ๑๙,๙๙๙ บาท