โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

28 กรกฏาคม 2563 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ป

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2563 , เปิดอ่าน 33 ครั้ง