โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ร่วมถวายโรงทาน พิธีพระราชทานวิสุงคามสีมาอุโบสถ และฉลองพระวิหาร ซุ้มประตู หอระฆัง และเสนาสนะต่างๆ ณ วัดฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2563 , เปิดอ่าน 564 ครั้ง