โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานวิสุงคามสีมาอุโบสถวัดฝั่งหมิ่น วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมดอกชบา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563 , เปิดอ่าน 161 ครั้ง