โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นให้การต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนบ้านปงสนุก ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2563 , เปิดอ่าน 227 ครั้ง

21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น   

ดร.ผ่องพรรณ  ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านปงสนุก ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง