โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ได้รีบรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

เมื่อวันที่ 09 ก.พ. 2563 , เปิดอ่าน 96 ครั้ง

ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ได้รีบรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย