โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ต้อนรับคณะดูงาน จากโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 07 ก.พ. 2563 , เปิดอ่าน 275 ครั้ง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ต้อนรับคณะดูงาน จากโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง