โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

16 มกราคม 2563 โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2563 , เปิดอ่าน 180 ครั้ง