โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ระดับปฐมวัย ณ สวนตุงและโคม งานดอกไม้งามเชียงรายครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563 , เปิดอ่าน 237 ครั้ง

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563  นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1/1-1/2 เข้าร่วมกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563  นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/1-2/2 เข้าร่วมกิจกรรม

วันจันทร์  ที่ 813  มกราคม 2563  นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3/1-3/2 เข้าร่วมกิจกรรม

รูปภาพเพิ่มเติม ⇒ https://drive.google.com/open?id=1B6tBoLbTlfsouR8KHRGgHNNxT94tClhX