โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563 ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2563 , เปิดอ่าน 196 ครั้ง

11 มกราคม 2563
ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น นำคณะครูนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก แจกขนม และ ของขวัญ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มีตัวแทนนักเรียนเข้ารับรางวัล และร่วมการแสดงบนเวที