โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น กล่าวสาส์นวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พร้อมกับมอบของขวัญ

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2563 , เปิดอ่าน 225 ครั้ง

10 มกราคม 2563
ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น กล่าวสาส์นวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พร้อมกับมอบของขวัญ ให้กับนักเรียน