โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

จัดกิจกรรมวันกตัญญู เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อ บุคลากรในโรงเรียน ตลอดถึงผู้สูงอายุในชุมชนฝั่งหมิ่น

เมื่อวันที่ 07 ม.ค. 2563 , เปิดอ่าน 207 ครั้ง

7 มกราคม 2563
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จัดกิจกรรมวันกตัญญู เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อ บุคลากรในโรงเรียน แม่บ้าน แม่ครัว  พี่เลี้ยง  ภารโรง  ตลอดถึงผู้สูงอายุในชุมชนฝั่งหมิ่น