โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย ขออนุเคราะห์เก็บข้อมูลจัดทำสื่อการเรียนรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเขตเทศบาล นคร เชียงราย

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2562 , เปิดอ่าน 197 ครั้ง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย ขออนุเคราะห์เก็บข้อมูลจัดทำสื่อการเรียนรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเขตเทศบาล นคร เชียงราย