โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

นางผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๗ ฝั่งหมิ่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2562 , เปิดอ่าน 108 ครั้ง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

นางผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๗ ฝั่งหมิ่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย