โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมสืบสานและ อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 , เปิดอ่าน 292 ครั้ง

วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมสืบสานและ อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง