โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับรางวัล พระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 , เปิดอ่าน 36 ครั้ง