โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

กิจกรรม English Smart Camp จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

เมื่อวันที่ 01 พ.ย. 2562 , เปิดอ่าน 344 ครั้ง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้นางสาวศิริภัส ขัติยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม English Smart Camp จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น