โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ผู้บริหาร ครูนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เป็นบุคคลดีเด่น ด้านคุณธรรม ได้รับรางวัลคนดีศรีเชียงรายประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2562 , เปิดอ่าน 150 ครั้ง