โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

27 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลให้กับนักเรียน ในกิจกรรม ไหว้สวยยิ้มใส

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2562 , เปิดอ่าน 168 ครั้ง

27 กันยายน 2562   ดร.ผ่องพรรณ  ปินตาแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๗ ฝั่งหมิ่น มอบรางวัลให้กับนักเรียน ในกิจกรรม ไหว้สวยยิ้มใส