โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันตาลเหลืองส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ดำเนินการฉีดวัคซีนกระตุ้นการสร้างภูมคุ้มกันสำหรับนักเรียน

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2562 , เปิดอ่าน 224 ครั้ง

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก (dt)

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับวัคซีนโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR)/ คอตีบบาดทะยัก (dt) /โปลิโอ (OPV) เฉพาะนักเรียนบางส่วนที่ได้รับไม่ครบ