map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันตาลเหลืองส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ดำเนินการฉีดวัคซีนกระตุ้นการสร้างภูมคุ้มกันสำหรับนักเรียน

เมื่อ 29 ส.ค. 2562 เปิดอ่าน 54 ครั้ง

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก (dt)

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับวัคซีนโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR)/ คอตีบบาดทะยัก (dt) /โปลิโอ (OPV) เฉพาะนักเรียนบางส่วนที่ได้รับไม่ครบ