โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนแข่งขัน MFU SWIMMING CHAMPIONSHIP 4th ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2562 , เปิดอ่าน 119 ครั้ง

ผลการแข่งขัน MFU SWIMMING CHAMPIONSHIP 4th
ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 นักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียน เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ได้รับรางวัล ดังนี้

1. ด.ช. ฐิติโชติ อ๋อง รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมบุคคลอันดับที่ 1 ได้รับเหรียญรางวัล 9เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
2. ด.ญ.ณัฎฐณิชา โชตา ได้ 2 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
3. ด.ช.ทนุธรรม สีหาเวช ได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง
4. ด.ช.ณภัทร สิทธิพร้อม 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง
5. ด.ช.ศุภกร ขันโท 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
6. ด.ญ.วสุรมย์ มั่นกุง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
7. ด.ญ.ชนิตา คำสมุทร 4 เหรียญทองแดง