โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ต้อนรับคณะ Dr.chung, ku min & HLSI Staff จากสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ Hankook Life Science Institute ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนและเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเร

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2562 , เปิดอ่าน 103 ครั้ง