โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ระดับประถมศึกษา ณ.โครงการเจมส์คันนาทองคำ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2562 , เปิดอ่าน 384 ครั้ง

วันศุกร์  ที่ 16 สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม  2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม  2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม  2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม  2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วันศุกร์  ที่ 23 สิงหาคม  2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1