map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนร่วมการแข่งขันทักษะมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2562

เมื่อ 15 ส.ค. 2562 เปิดอ่าน 142 ครั้ง

1.โครงงานคณิตศาสตร์  ชนะเลิศ

2. โครงงานภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  รองชนะเลิศอันดับ 1

3. โครงงานวิทยาศาสตร์  รองชนะเลิศอันดับ 1

4. โครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  รองชนะเลิศอันดับ ๒

5. โครงงานภาษาไทย  รองชนะเลิศอันดับ ๒

6. โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี  รองชนะเลิศอันดับ 1

7. โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา  ชนะเลิศ

8. การแข่งขนกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ชมเชย

9. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน  ชนะเลิศ

10. โครงงานปฐมวัย   รองชนะเลิศอันดับ ๒

11. เริงเล่นเต้นแดนซ์เซอร์  รางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่10

12. ทายซิ  เสียงอะไรเอ่ย  ระดับเหรียญ​ทองแดง​ อันดับ​9

13.ตอบปัญหาคุณธรรม  ชิงเงินรางวัล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้รองชนะเลิศ อันดับ 2