โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และรักษ์ความเป็นไทยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2562 , เปิดอ่าน 328 ครั้ง

กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต 

ณ วัดพระธาตุผาเงา  อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2562