map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และรักษ์ความเป็นไทยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อ 28 มิ.ย. 2562 เปิดอ่าน 136 ครั้ง

กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต 

ณ วัดพระธาตุผาเงา  อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2562