map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

ติดต่อสอบถาม


โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น (เทศบาลนครเชียงราย)

map เลขที่ 340/1 หมู่ 6 ถ.ฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

phone โทรศัพท์ 0-5316-6956 , โทรสาร 0-5316-6956


ฟอร์มเพิ่มข้อมูล